Submenu

Waterschap De Dommel

Richard Moerman 12-04-2021
433 keer bekeken 0 reacties

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in Midden-Brabant.We zien de gevolgen van een veranderend klimaat. Naast het robuust maken van het watersysteem om droogte en wateroverlast te bestrijden is vermindering van de broeikasgassen, en in het bijzonder CO2, noodzakelijk.

Wij streven dan ook naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering en stimuleren de omgeving om hierin mee te gaan. Met onze energieleverancier en met lokale coöperaties willen we het aandeel aan duurzame energie in Brabant vergroten. We streven daarbij naar een integrale aanpak, waarbij meerdere ruimtelijke opgaven in samenhang worden opgepakt. Denk daarbij aan de koppeling van duurzame energie aan klimaatadaptatie e/o het verreiken van de biodiversiteit.

Aquathermie (warmte vanuit afval- en oppervlaktewater) is een potentiële bron voor de verwarming van woningen. Waterschap De Dommel zet zich in om deze techniek kansrijk te maken met behoudt van de ecologische kwaliteit en de ecologische doelen van het oppervlaktewater. Tenslotte produceren we groengas (en CO2) als bijproduct(en) bij de zuivering van het stedelijk afvalwater op de rwzi Tilburg. Het groengas kan ingezet worden voor verwarming en transport.

De energiefabriek Tilburg (productie groengas); Spinderwind (windpark); Dommelstroom (waterkrachtcentrale) en zonmaatje (zonneweide) zijn projecten die door het waterschap en/of door de lokale energiecoöperaties zijn gerealiseerd.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen