Submenu

Kennisnetwerk Energie+

Marjolein Heijmans 20-05-2021
821 keer bekeken 0 reacties

Energie+ zet zich in op de verbinding van kennis en mensen die de energietransitie in de wijk concreet handen en voeten moeten geven. Dat zijn in essentie vier partijen: particulieren/burgerinitiatieven, gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties (het sociale domein).

Naast de technische en financiële insteek van veel onderwerpen besteedt Energie+ met name aandacht aan de sociale invalshoek van de energietransitie.

Met het verbinden, verzamelen, verrijken, reflecteren en delen van kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden draagt Energie+ bij aan het bereiken van de doelen uit de Energie-agenda. Het verspreiden van onze kennis doen wij aan de hand van verschillende thema’s.

Dit verspreiden gaat online (www.energieplus.nl, nieuwsbrief en social media), fysiek (kennistafels, masterclasses, workshops, events, praktijkcases en beurzen) en via print (magazine 3x per jaar).

De huidige thema’s van Energie+:

 • Nieuwe relaties (van professionals onderling) tussen fysieke en sociale domein
  • De opbouwwerker
  • De zorg- en welzijnsorganisaties.
  • Koppelen van het sociale domein binnen gemeente
  • Samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties.
  • Bewonerscommunicatie
 • De praktijk
  • Ervaringsverhalen van bewonersinitiatieven
  • Het resultaat achter het resultaat (doel het verbeteren van het proces)
 • Kwetsbare bewoners
  • Bewonerscommunicatie en – participatie
  • Energiearmoede
  • Maatschappelijke koppelkansen
  • Gespikkeld bezit
  • etc.
 • Profielen van bewoners
  • Hierbij gaan we in op verschillende persona’s. Wanneer, waarom en hoe wil iemand wel of niet verduurzamen.

Samen met onze partners, diverse specialisten (masters) en andere professionals binnen ons netwerk staan wij midden in de markt en bekijken steeds opnieuw welke thema’s actueel zijn en toegevoegd moeten worden.

Afbeeldingen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen