Submenu

Nederlands Instituut voor de WarmteTransitie (NIWT)

16-08-2021
964 keer bekeken 0 reacties

De behoefte aan kennis, vaardigheden en leiderschap in de warmtetransitie neemt toe. Nu al werken duizenden professionals vanuit tal van disciplines samen aan deze complexe opgave. Door hen de juiste opleidingen aan te bieden willen wij de warmtetransitie versnellen.

Onze Missie

Een paar decennia geleden verruilden we kolen voor aardgas. Nu zijn we op weg naar een fossielvrije samenleving. De warmtetransitie is één van de sporen om onze leefomgeving klaar te maken voor een duurzame toekomst. De missie van het NIWT is om deze transitie te versnellen door professionals op te leiden, het onderzoeken en ontwerpen van nieuwe standaarden en het actief verbinden van vakmensen. Zo zijn zij in staat om gebouwen en gebieden van duurzame warmte te voorzien. Kijk hier voor onze video. 

Warmtetransitie gaat over mensen

Duizenden professionals zijn al actief in het werkveld van de warmtetransitie. Zij lopen tegen tal van uitdagingen aan. Soms technisch, maar veel vaker sociaal of politiek van aard. De warmtetransitie is een zeer gevoelig onderwerp omdat het alle inwoners raakt. Resultaat wordt bereikt door mensen die over eigenbelang, achtergrond en overtuigingen heen durven te stappen. Voor deze koplopers ligt de uitdagende taak om de warmtetransitie integraal mee te nemen met andere sociale, ruimtelijke en bestuurlijke veranderingen.

Opleidingen

Wij leiden professionals op uit alle organisaties die betrokken zijn bij de warmtetransitie, zoals gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijven. In onze opleidingen, maatwerk en incompany trainingen behandelen wij de warmtetransitie in al haar facetten.

Drie opleidingen vormen de kern van het Nederlands Instituut voor de Warmtetransitie:

 

OOK VERKORTE OPLEIDING - VOORBEELD:

Warmtetransitie voor ambtenaren

Voor professionals die zich willen verdiepen in de dynamiek binnen de verschillende overheidsorganisaties. De thema’s in deze verkorte opleiding:

  • Rolkeuze voor gemeenten, provincies, ministeries en semi-overheden: hoe creëer ik de juiste omstandigheden voor de warmtetransitie?
  • Afwegen in het maatschappelijk belang. Hoe maak je keuzes die leiden tot de grootste maatschappelijke meerwaarde? Hoe waarborg je transparantie en eerlijke belangenbehandeling?
  • Welk beleid past bij deze warmtetransitie? Hoe zet je een volhoudbaar programma op voor de komende dertig jaar? Hoe hangen Klimaatakkoord, wetgevingsagenda, Regionale Energiestrategie, Transitievisie Warmte, Wijkuitvoeringsplan en warmtekavels samen?
  • Wat is het speelveld van partijen en belangen in de warmtetransitie? Hoe komt dat tot uiting in ambtelijke en politieke keuzes?
  • Welke instrumenten hebben overheden om deze transitie vorm te geven?

Deze verkorte opleiding valt binnen het thema “Strategie en Beleid” en is ook toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn buiten de overheid.

Klik hier om je vrijblijvend voor in te schrijven voor deze verkorte opleiding.

 

Voor meer informatie of contact over een maatwerk opleiding - neem contact op met Simon Schoonen via simon.schoonen@niwt.nl

Afbeeldingen

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen