Submenu

INDURIO

15-10-2021
1097 keer bekeken 0 reacties

Innovatieve duurzame lokale oplossingen voor de energietransitie is waar INDURIO voor staat. De specialist op het gebied van aquathermie en biedt oplossingen voor het winnen van thermische energie uit rioolwater, grondwater en oppervlaktewater. INDURIO adviseert, coördineert en realiseert.

Ons water als duurzame bron voor warmte en koude

Aquathermie is de verzamelnaam voor het winnen van thermische energie uit water. Met aquathermie kunnen huizen, objecten en gebouwen duurzaam worden verwarmd. Het grote voordeel van aquathermie is dat er ook gekoeld kan worden.

 

Ervaring

Als specialist in aquathermie biedt Indurio een aanpak die begint bij het ontstaan van het plan om aquathermie toe te passen en eindigt wanneer de energie-afnemer op willekeurige wijze de energie benutten kan. INDURIO heeft ervaring in: onderzoeken van aquathermie kansen, uitwerken van berekeningen, opstellen van businesscases en projectcoördinatie.

 

Haalbaarheidsonderzoek

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek naar aquathermie wordt in eerste instantie onderzoek gedaan naar de match tussen warmtevraag en warmteaanbod. Vervolgens richt INDURIO zich op de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid. Daarnaast kan INDURIO ook metingen verzorgen in het riool om het aanbod te bepalen (temperatuur en debiet).

 

Projectcoördinatie

Ieder project valt of staat bij een goede projectcoördinatie. INDURIO heeft ervaring om het van plan tot uitvoering en in gebruikstelling te brengen. U kunt ook worden ontzorgt in de communicatie met de deelnemende en belanghebbende partijen. Onder projectcoördinatie hoort het afstemmen met de stakeholders gedurende het project en zorgdragen dat het doel van het project wordt behaald. 

 

Uitvoeren van vermogensberekeningen

Het warmte-afgiftesysteem van de energie-afnemer heeft een betrouwbare energiebron nodig om aan de comfort- en rendementseisen van de gebruiker te voldoen. Het is daarom van groot belang dat de energiebron correct berekend wordt en ontworpen is. Op basis van de berekende vermogens kan de investering en exploitatie worden bepaald.

 

Subsidie en financiering

Voor het toepassen van duurzame energie zijn diverse subsidies en fiscale regelingen beschikbaar. Om van deze subsidies en fiscale regelingen gebruik te maken is een onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden, om uiteindelijk een kansrijke aanbieding te doen, van groot belang.

 

Combibad Kwekkelstijn te Rosmalen

Het combibad Kwekkelstijn wordt voorzien van duurzame warmte gewonnen uit het rioolwater. De warmte die met aangepaste rioolbuizen wordt gewonnen, wordt direct gebruikt om het binnenbad (zwembadwater) van zwembad Kwekkelstijn te verwarmen. Dit gebeurt met behulp van een warmtewisselaar en een warmtepomp. In totaal is 126 meter van het riool voorzien van riothermierioolbuizen van het type Frank PKS Thermpipe.

Doordat de rioolbuis aan de buitenzijde met een warmtewisselaar omwikkeld is, wordt de meeste warmte uit de bodem onttrokken in plaats van uitsluitend direct uit het afvalwater.

 

Contactpersonen

Hans van Arnhem

hans@indurio.nl

06 22 10 38 11

 

Lieke Noij

lieke@indurio.nl

06 51 10 25 62

Afbeeldingen

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen