Taskforce transportschaarste

In juni 2022 is het elektriciteitsnet voor grootverbruikers in de provincies Noord-Brabant en Limburg op slot gegaan. Dat betekende dat er op dat moment geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk waren. Deze berichtgeving liet opnieuw zien hoe urgent het probleem rondom transportschaarste is. Daarom is er een taskforce transportschaarste elektriciteit opgericht. Deze taskforce signaleert en inventariseert kansen en knelpunten en de experts in dit team zoeken actief naar oplossingen op korte termijn.


 

Waarom we dit doen

Het probleem rondom transportschaarste, heeft zowel een technische als een organisatorische kant. Om dat complexe probleem op te lossen, is er dus enorm veel kennis nodig. Het goed inzetten en delen van die kennis kan alleen als alle betrokken partijen goed samenwerken. Daarom is deze taskforce opgericht.

 


 

Wat we doen

  1. We zoeken naar kansen en mogelijkheden om oplossingen te vinden  op de korte en lange termijn;
  2. Dat doen we samen met overheden,  netbeheerders en andere partners;
  3. Alle kennis die we daarbij opdoen, delen en benutten we in de provincie Noord-Brabant en daarbuiten.

 

 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen