Energiecoaches West-Brabant

Binnen deze werkgroep wordt kennisuitwisseling tussen de energiecoaches in de regio West-Brabant bewerkstelligd. Voor de verbreding en verdieping van de kennis van de energiecoaches willen we de lokale vrijwilligers cursussen vanuit HOOM laten volgen. De energiecoaches zijn gemotiveerd om hun kennis uit te breiden.

Kennis-uitwisseling wordt ook actief ingezet door het per kwartaal organiseren van uitwisselsessie’s. Te bespreken onderwerpen worden gezamenlijk vantevoren bepaald en uitgewerkt.

De regionale kennis-uitwisselsessies zullen naar verwachting 4x per jaar plaatsvinden. Deze worden onder coordinatie van penvoerder georganiseerd en gefaciliteerd.

Binnen deze werkgroep wordt kennisuitwisseling tussen de energiecoaches in de regio West-Brabant bewerkstelligd. Voor de verbreding en verdieping van de kennis van de energiecoaches willen we de lokale vrijwilligers cursussen vanuit oa HOOM laten volgen. De energiecoaches zijn gemotiveerd om hun kennis uit te breiden.

Kennis-uitwisseling wordt ook actief ingezet door het per kwartaal organiseren van uitwisselsessie’s. Te bespreken onderwerpen worden gezamenlijk vantevoren bepaald en uitgewerkt.

De regionale kennis-uitwisselsessies zullen naar verwachting 4x per jaar plaatsvinden. Deze worden onder coordinatie van stichting Duurzaam STOER georganiseerd en gefaciliteerd.

Deelnemen aan werkgroep

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen