Processtappen

Met het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed worden eigenaren van onderwijsinstellingen, gemeentelijk vastgoed, zorginstellingen, religieuze instellingen, kinderopvangorganisaties, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra kosteloos geholpen hun gebouwen te verduurzamen. Bekijk hier alle voorwaarden. Na aanmelding doorloop je samen met coaches en facilitatoren een traject met als eindresultaat duurzaam en toekomstbestendig vastgoed. Hieronder staat een beschrijving van de diverse stappen:

Stap 1: Aanmelden
Je vult dit formulier in waarna een duurzaamheidcoach beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en je in aanmerking komt voor dit traject. 

Stap 2: Intakegesprek
Wanneer je voldoet aan de voorwaarden zal de coach contact met je opnemen. Ook eventuele vragen kun je in dit gesprek stellen. Tijdens het intakegesprek kijken we naar wat jij wilt en nodig hebt voor jouw vastgoed. Na het gesprek beslissen we of je in aanmerking komt voor een ontzorgingstraject. Mocht het nodig zijn dan zal de duurzaamheidscoach een energiescan uitvoeren. Op basis van de verzamelde informatie wordt vervolgens een ontzorgingsvoorstel gedaan. Als je meerdere panden bezit, zullen we aan de slag gaan met maximaal 3 panden. Samen zullen we bepalen welke 3 panden als eerste worden aangepakt. Als je akkoord gaat met ons voorstel, zullen we de overeengekomen afspraken vastleggen in een intentieovereenkomst.

Stap 3: Intentieverklaring 
Door de intentieovereenkomst te ondertekenen, stemt de eigenaar ook in om informatie te verstrekken voor het volgen van resultaten en ervaringen, en gaat akkoord met het (indien nodig) delen van deze informatie in het openbaar. De duurzaamheidscoach zal daarna het dossier overdragen aan de projectfacilitator en zal de voortgang op afstand volgen.

Stap 4: Uitwerking plan van aanpak
Nadat de intentieovereenkomst is getekend, maakt de projectfacilitator snel een verduurzamingsadvies voor de gekozen gebouwen. Onderdeel van het advies is een uitgewerkte businesscase. Daarnaast omvat dit advies financiële opties, subsidies, en aanbestedingsadviezen. Het doel is om de eerste stappen makkelijker te maken. Bij meer dan drie gebouwen helpen we met een routekaart voor volledige verduurzaming. Kennissessies zullen worden georganiseerd om vastgoedeigenaren te begeleiden in het opstellen van de routekaart.

Hierna is de vastgoedeigenaar zelf aan zet om de maatregelen aan te gaan besteden en uit te gaan voeren. De projectfacilitator blijft echter beschikbaar als een bron van informatie. Hoewel de uitvoering niet direct onder het ontzorgingsprogramma valt, is het nog steeds belangrijk. Het ontzorgingsloket zal regelmatig contact opnemen met de vastgoedeigenaar om te zien hoe het gaat en om te helpen bij eventuele obstakels (zolang dit past bij het advieswerk). Ervaringen die we opdoen, worden gedeeld op nationale en provinciale platforms, wat twijfelende vastgoedeigenaren kan aanmoedigen.

Gedurende de looptijd van deze opdracht zullen de ontzorgingsstappen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen