Voorwaarden en aanmelden

Onder maatschappelijk vastgoed vallen onderwijsinstellingen, gemeentelijk vastgoed, zorginstellingen, religieuze instellingen, kinderopvangorganisaties, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra.

Let op: voorheen zat er een beperking op het inwoneraantal van een gemeente. Deze beperking geldt nu alleen nog voor gemeentelijk vastgoed. Voor alle overige maatschappelijk vastgoedeigenaren geldt dat zij in elke gemeente in Noord-Brabant gevestigd mogen zijn.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • De organisatie valt onder ‘maatschappelijk vastgoed’
  • De organisatie is eigenaar van het vastgoed 
  • Primair-onderwijsinstellingen mogen maximaal 15 gebouwen in bezit hebben 
  • Voortgezet-onderwijsinstellingen mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben 
  • Zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben 
  • Culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
  • Stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, mogen maximaal 10  gebouwen in bezit hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen 
  • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben 
  • Kinderopvangorganisaties mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
  • Let op! Gemeentelijk vastgoed: de gemeente had op 1 oktober 2022 minder dan 50.000 inwoners

Doe mee 
Kom jij in aanmerking voor een volledig gesubsidieerd ontzorgingstraject ? Meld je dan aan via het formulier. Na de aanmelding ontvang je van ons een bevestiging. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden nemen we contact met je op.

Naar het aanmeldformulier

 

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen