Verduurzaming bestaand vastgoed

De verduurzaming van bestaand vastgoed is belangrijk om de energietransitie te versnellen. Met het ‘Samengesteld Project 3’ (SP3) biedt de provincie Noord-Brabant financiële én organisatorische steun. In eerste instantie aan de 12 grootste gemeenten van de provincie: in 2022 en 2023 zijn verschillende projecten opgestart waarin de financiering en opschaling van de verduurzamingsopgave centraal staan. Kennisdeling is belangrijk: door samen te werken op dezelfde thema’s kunnen gemeenten elkaar helpen en versterken. Op deze pagina delen we de opgedane kennis met alle Brabantse gemeenten, zodat in de hele provincie de verduurzamingsopgave van bestaand vastgoed versneld kan worden.

  Over Energiewerkplaats Brabant

  De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

   Volg ons op LinkedIn
   Inschrijven nieuwsbrief

   
  Cookie-instellingen