3.6. A.004 Concept-RES Twente

1. Bron

Zie https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/res-twente-2020/downloads/Concept-RES-Twente-16-april-2020.pdf

2. Relevante bepaling:

Streven Klimaatakkoord:

50% lokaal eigenaarschap In het Klimaatakkoord is als streven opgenomen dat 50% van de nieuwe wind- en zonneparken waar grootschalig energie wordt opgewekt, dat gebeurt met lokale financiële participatie. Zo kunnen de baten van grootschalige energieprojecten in de regio blijven en krijgen gemeenten, ondernemers en inwoners in de regio de kans om financieel te participeren. Lokaal eigendom betekent naast financiële participatie ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat draagt bij aan de transparantie en het draagvlak voor grote energieprojecten. In de verkenning voor de concept-RES is gekeken hoe de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de financiële opbrengsten van de energietransitie zo goed mogelijk in de eigen omgeving kunnen laten landen.

Financiële voordelen

Twente gaat op verschillende manieren financieel profiteren van de energietransitie. Wanneer op landbouwgrond zonnepanelen of windmolens worden geplaats, levert deze grond vijf tot tien keer zoveel op. Voor gemeenten kan het financieel interessant zijn om zelf een duurzaam energiebedrijf in de vorm van een BV te starten. Hier kan de gemeente eigen energieparken op eigen grond ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Voorwaarde hiervoor is wel dat het energieproject voldoende omvang heeft. Ook is voor een positieve businesscase toekenning van een SDE+ subsidie nodig. Of een duurzaam energiebedrijf tot de gemeentelijke taak behoort is een lokale politieke afweging.

Lokaal inkomsten genereren

Een andere manier om lokaal inkomsten te genereren is dat gemeenten hun grond verhuren aan de hoogste bieder voor de opwek van duurzame energie. In beide gevallen, een duurzaam energiebedrijf starten of grond verhuren, kunnen gemeenten het lokaal eigendom vergroten door af te dwingen dat lokale inwoners, boeren of ondernemers mogen investeren en participeren in het energieproject. Met de inkomsten die de gemeente genereert, kan een lokaal ontwikkelfonds worden gevormd en kunnen vervolgens weer andere lokale (duurzaamheids)activiteiten worden gefinancierd. Gemeenten en waterschappen kunnen ook besluiten om initiatieven van derden te faciliteren, maar de financiële opbrengsten zijn dan aanzienlijk beperkter en ook participatie en lokaal eigendom is dan niet afdwingbaar tenzij een gebiedsontwikkelfonds wordt overeengekomen. De lokale verdienmodellen geven inzicht in de knoppen waaraan Twentse gemeenten kunnen draaien om de opbrengsten van grote energieprojecten in hun eigen omgeving te laten landen. Met de lokale verdienmodellen kunnen gemeenten ook gericht werken aan draagvlak en financiële participatie voor lokale energieprojecten.

Wat leveren lokale verdienmodellen concreet op?

De Lokale Verdienmodellen geven inzicht in de knoppen waaraan Twentse gemeenten kunnen draaien om de opbrengsten van grote energieprojecten in hun eigen omgeving te laten landen. Met de lokale verdienmodellen kunnen gemeenten ook gericht werken aan draagvlak en participatie voor lokale energieprojecten

3. Algemeen

-

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen